Brandt Donates to the BC Children's Hospital Foundation

Brandt is proud to donate $17,000 to the BC Children's Hospital Foundation.